KOS nr 223

Polowanie zbiorowe – wyłączenie rewirów

Koleżanki i Koledzy, w związku z zaplanowanym polowaniem zbiorowym w obwodzie nr 155 dnia 9 grudnia informujemy, że od dnia 4 grudnia do dnia zbiorówki zostają wyłączone z polowań takie rewiry jak: Smolniki, Zazdrość, Kornelin, Kołaczkowo i Wojsławiec.