KOS nr 223

Wysokość składek członkowskich

Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 28 grudnia 2023 r w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2024 informujemy, że:

  1. Składka normalna wynosi 400zl + 43 OC
  2. Składka ulgowa w wysokości 50% przysługuje:
    Młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz myśliwym którzy ukończyli 70 rok życia. 200zl +43 OC
  3. Składka ulgowa w wysokości 75 % przysługuje myśliwym którzy ukończyli 80 rok życia. 100zl + 43 OC

Wpłaty prosimy dokonywać bezpośrednio na konto Koła – 80 8169 0006 0010 8429 3000 0010 lub gotówką do Kolegi Jacka Polusa do dnia 15 stycznia 2024 r. Po tym terminie przelew należy wykonać bezpośrednio na konto ZO PZŁ Bydgoszcz – 36 1160 2202 0000 0000 6087 5610
Uwaga!
Koleżanki i Koledzy, którzy przynależą do innego ZO zobowiązani są do opłacenia składki dla właściwego zarządu i dedykowanego nr konta!