KOS nr 223

Obwód nr 155

nr 155

Obwód nr 155 usytuowany jest w dolinie Rzeki Noteć posiadając wielkość 6,771ha. Początek położony jest w północno-wschodniej części gminy Szubin. Charakteryzuje się terenem roślinnym o średniej wysokości n.p.m 93,6 m. W rejonie Czarny Zdrój najniższy poziom terenu to łąki nad Notecią między Żurczynem, a Turem 61,6 m n.p.m. Najwyższym punktem jest Dziewcza Góra 125,6 m n.p.m.

Płaszczyzna wewnątrz obwodu lekko pofałdowana z różnicą 8-12 metrów. Jedynie w pasie południowym teren się podnosi przechodząc przez Szubin Wieś – Dziewczą Górę – Łachowo – przejazd kolejowy – Kołaczkowo i tak wzniesienie odpowiednio wynosi: 105,1 m, 125 m, 102 m, 101,7 m, 104,3 m.

Przez północną cześć rejonu przepływa Rzeka Noteć, która od miejscowości Sumówka do miejscowości Zamość jest północna granicą obwodu oraz rzeczka Gąsawka płynąca przez Szubin, Zazdrość, Skórzewo, Aleksandrowo, Wojsławiec. Rzeczka ta przecina drogę asfaltową miedzy Rynarzewem, a Szubinem i wypada do Noteci przed mostem kolejowym. Jedynym dopływem Gąsawki jest maleńka rzeczka Czarny Zdrój , która kończy swój bieg w rejonie miejscowości. Zazdrość.

Obwód nr 155 jest obwodem polnym obfitującym w bogate łąki.

Do największych łąk należą:

 1. łąki przy Noteci o długości 12km szerokości 500-1500m
 2. łąki nad Gąsawką z czego największą położona jest między Gąsawką, a Czarnym Rowem

Kompleksy leśne to:

 1. Szkocja- Czarny Zdrój – Godzimierz- Samoklęski – Tur – Wojsławiec – Siedliska- Rynarzewo
 2. Smolniki Wieś – Leśniczówka Smolniki – Jaktórka – Kołaczkowo – Wybudowane – Zazdrość
 3. Wojsławiec – Bagno – Nadjezierze – Rudy

Pojedyncze oddziały to zalesienia w Rejonach: Dziewiczej Góry, Łachowo, Stanisławka, Skórzewo, Żurczyn

Największe jeziora pod względem lustra wody:

 1. Jezioro Kornelińskie
 2. Jezioro Stanisławka
 3. Jezioro Kołaczkowe Duże i Małe
 4. Jezioro pod Dziewiczą Górą, Szubin Wieś, Łachowem, Samoklęskami

Liczne torfowiska położone w rejonie

 1. Wojsłowiec
 2. Siedliska – Żurczyn

Bagna:

 1. Smolniki
 2. Godzimierz
 3. Cegielnia
 4. Łachowo

Największe zasiedlenia ludności:

 1. Szubin
 2. Rynarzewo
 3. Kołaczkowo
 4. Zamość
 5. Tur
 6. Kornelin
 7. Szkocja
 8. Łachowo
 9. Godziemierz

Granice obwodu

ZACHODNIA:

Z Szubina szosą asfaltową do miejscowości Samoklęski Małe i dalej do Turu (na północ) przez Rzekę Noteć

PÓŁNOCNA:

Z Turu szosą asfaltową? przez miejscowości Olek, Żurczyn a wzdłuż Noteci obok byłego PGR-u Żurczyn do miejscowości Zamość, a dalej Rzeka Noteć do Sumówki most ok. 12km

WSCHODNIA:

Z miejscowości Sumówka Most drogą polną na Sarnią Górę, Nadjezierze, Jezioro Kornelińskie, Kornelin, Jaktórka i dalej droga bitą do szosy asfaltowej Łabiszyn- Szubin 7km

POŁUDNIOWA:

Krzyżówka szos PKS-wy przystanek asfaltową szosą z Łabiszyna przez Smolniki, Szubin Wybudowane do Szubin Starą Pożarowa na zachód 5km.

W obwodzie nie ma rezerwatów, ale sąsiadujemy z obwodem hodowlanym, oraz rejonem polowań dewizowych w rejonie Smolnik, Godzimierza, Samoklęsk oraz Turu.
Obwód zasobny jest w zwierzynę i ptactwo łowne i chronione, do których należy zaliczyć:

 • Łosie (przechodnie)
 • Jeleń Europejski
 • Dziki
 • Daniele (sporadycznie z sąsiednich obwodów myśliwskich )
 • Sarny
 • Borsuki
 • Kuny Kamionki i Tumaki
 • Wydry
 • Piżmaki
 • Tchórze
 • Wiewiórki
 • Zające
 • Dzikie króliki
 • Łabędzie
 • Żurawie
 • Dzikie gęsi
 • Dziki kaczki
 • Czaple siwe
 • Jastrzębie, Gołębiarze
 • Kanie
 • Krogulce
 • Myszołowy
 • Wrony
 • Gawrony
 • Kruki
 • Bociany
 • Czajki
 • Perkozy
 • Łyski
 • Słonki
 • Dzięcioły
 • Sójki
 • Sroki
 • Gile
 • Sikorki
 • Gołębie siwe
 • Czyżyki
 • Bekasy
 • Jarząbki
 • Kwiczoły
 • Paszkoty
 • Kuropatwy
 • Bażanty

OBWÓD W LICZBACH:

Teren:

- powierzchnia - 6771 ha
- grunty leśne - 1964 ha

Urządzenia łowieckie:

- paśniki 17 szt.
- lizawki 45 szt.
- ambony 21 szt.
- poletka łowieckie - 9 ha
- pasy zaporowe - 8 szt.

Karma i sól w sezonie 2014/2015

objętościowa sucha - 0,3 t
objętościowa soczysta - 48 t
treściwa 4,7 t
sól 0,1 t