KOS nr 223

Obwód nr 5

nr 5

Obwód nr 5 znajduje się w części Borów Tucholskich. Jego powierzchnia wynosi 4470 ha. Charakteryzuje się terenem roślinnym o średniej wysokości n.p.m 95 m. Najniższy poziom to jezioro Łyse 91m. Najwyższy 100.7m wioska Stara Huta. Teren wewnątrz lekko pofałdowany w oddziałach z różnicą 2-5 metra. Przez środek obwodu płynie rzeczka Sobinka – ,,Sobińska Struga”, nad która po obu stronach znajdują się łąki o największym areale w obwodzie. Kolejne łąki o mniejszym areale powierzchni to Bagno Buczek, Graniczniak, Szary Kierz, Szczerkowskie, Swatno, Gzellowe, Kornatka, Kwiatki Duże i Kwiatki Małe, Michowe, oraz BAGNA; Kruka, Kowalskich, Szary Kierz, Kozik, oraz szereg innych nad i pod żwirówką wzdłuż okarpieckiej, a także Dury.

Na terenie obwodu znajduje się kilka źródeł wodnych występujących równolegle przy jeziorach i ciekach wodnych. W obwodzie spotykamy kilka jezior rybnych z ptactwem wodnym i unikalnymi roślinami terenów bagnistych znajdujących się pod ochroną prawną. Pod względem lustra wody jezioro Duży Trzebucz ma ponad 10 ha i dochodzi do głębokości ok 11 metrów Mały Trzebucz , Jezioro Łyse, Jezioro Buczek, Jezioro Dury.

Największe zasiedlenia mieszkańców to Lipinki, Osie, Oski Piec, Stara Huta oraz leśniczówki: Stara Huta, Nowa Huta, Orli Dwór, Dębowiec, Sobiny.

W obwodzie oprócz rezerwatów chronionych rzadkich roślin bagiennych i ptactwa wodnego w rejonie Jeziora Miedzno i Jeziora Dury znajduje się rezerwat przyrody chronionych rzadkich drzew m.in. Jarząbek- Brekinia- Cisy- Lipy

W rejonie leśniczówki Dębowiec znajduje się szlak turystyczny oznaczony kolorem czerwonym, który jest granicą rezerwatu, do którego wejście i polowanie jest zabronione w odległości 200m.

Granice obwodu

Przez obwód przechodzą szlaki przelotów dzikiego ptactwa z częstymi odwiedzinami jezior i łąk pociętych rowami melioracyjnymi. Runo leśne to grzyby, żurawiny, maliny, jagody, poziomki, jeżyny, mchy, paprocie, czarny bez, czeremcha amerykańska i inne.

GRANICA ZACHODNIA:

Biegnie 2km na wschód od miejscowości Osie po linii wysokiego napięcia na slupach drewnianycho mocy  ponad <1000W> z elektrowni Żur na północ przez Oski Piec – Dury – rezerwat do leśniczówki Dębowiec z prawej strony drogi białej (bruk) wschodzącej z Osia na północ od miejscowości Błędno.

GRANICA PÓŁNOCNA:

Od leśniczówki Dębowiec- osada po szarej linii oddziałowej z niskiego napięcia(380W) na słupach betonowych. Dalej do rzeki Sobiny- oddziały 34=27 przez środek łąki Duże Kwiatki. Następnie rzeką na północ od granicy starego województwa bydgoskiego z gdańskim. Oddziały 3=1 dalej na wschód po drodze gruntowej Błędno – Przewodnik do oddziały w 5=4 góra do Jeziora Łyse do drugiej lini szerokiej przeciw pożarowej oddziały 4-18-55-95-133- łąka Kornetka do drogi gruntowej Stara Huta – Lipinki – szosa, Przewodnik – Lipinki przystanek PKS dalej na południe do “POMNIKA MILICJANTÓW”

GRANICA POŁUDNIOWA:

,,Pomnik Milicjanta” linia wysokiego napięcia LIPINKI-OSIE na słupach betonowych do mostku zwanym ,,ujęcie” Dalej na południe po rzece Sobinka do mostku zwanym ,,skrzynią” i dalej po drodze asfaltowej z Rybna do Osia nad m. Miedzno do przecięcia się z linia wysokiego napięcia.

Przez obwód przechodzą linie niskiego napięcia oraz linie telefoniczne tzw. ,,telefonki” ułatwiające orientacje w terenie:

 1. końcówka napięcia Leśniczówka Stara Huta; Wieś; Stara Huta, Lipinki
 2. końcówka napięcia Leśniczówka Nowa Huta ; Sobiny; Osada Dębowiec
 3. końcówka napięcia Leśniczówka Orli Dwór; linia napięcia, Osie Lipinki
 4. Telefoniczna linia – Leśniczówka Stara Huta – Nowa Huta – Sobiny – Dębowiec – oraz Leśniczówka Orli Dwór; granica zachodnia Osie

Rejon obwodu pocięty jest szeregiem dróg i linii oddziałowych oraz traktatów leśnych ułatwiających orientację w terenie.

 

OBWÓD ZASOBNY JEST W ZWIERZYNY I PTACTWO ŁOWNE ORAZ CHRONIONE

 • Łosie przechodnie
 • Jelenie europejskie
 • Daniele
 • Dziki
 • Lisy
 • Jenoty
 • Borsuki
 • Kuny Tumak i Kamionka
 • Wydry
 • Tchórze
 • Wiewiórki
 • Zające
 • Łabędzie Białe i Czarne
 • Żurawie
 • Dzikie kaczki: Krzyżówki, Cyranki. Łyski
 • Dziki gęsi
 • Czaple Siwe
 • Jastrzębie, Gołębiarze
 • Kanie
 • Myszołowy
 • Kruki
 • Bocian Biały i Czarny
 • Czajki
 • Bekasy
 • Słonki
 • Kormorany
 • Kosy
 • Dzięcioły
 • Sójki
 • Gile
 • Sikorki
 • Gołębie Grzywacze
 • Czyżyki
 • Perkozy
 • Wilki

OBWÓD W LICZBACH:

Teren:

- powierzchnia - 4470 ha
- grunty leśne - 4134 ha

Urządzenia łowieckie:

- paśniki 26 szt.
- lizawki 40 szt.
- ambony 30 szt.
- poletka łowieckie - 5,5 ha
- pasy zaporowe - 8 szt.

Karma i sól w sezonie 2014/2015

- objętościowa sucha - 2,1 t
- objętościowa soczysta - 72 t
- treściwa 1,9 t
- sól 0,1 t