KOS nr 223

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Członkowie i Stażyści Koła Łowieckiego nr 223 „KOS”
Na podstawie §38 Statutu PZŁ Zarząd Koła Łowieckiego nr 223 “KOS” w Bydgoszczy zwołuje Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2024 roku o godzinie 10:00 w Przystani Stara Rzeka w miejscowości Stara Rzeka.
Porządek obrad zostanie wysłany drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail w systemie EKEP.
Przypominamy również, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia myśliwy, który nie może być obecny na zebraniu ma obowiązek poinformowania zarządu koła, na piśmie o powodach swojej nieobecności na 5 dni przed jego odbyciem.
Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór